+381 69 19 94 959 | info@grejnisistemi.com

Ugradnja toplotnih pumpi

Toplotne pumpe su prepoznate kao veoma efikasan I ekonomičan sistem grejanja, te smo na listu svojih usluga uvrstili I ugradnju ovog ekološkog sistema koji koristi obnovljive izvore energije.

Šta su toplotne pumpe?

Toplotna pumpa je uređaj koji radi po istom principu kao klima uređaj, ali u suprotnom smeru. Svojom konstrukcijom, toplotna pumpa je u stanju da toplotu sa fluida na nižoj temperaturi prenese na drugi fluid na višoj temperaturi. Iz obnovljivog izvora (zemlja, voda, vazduh) energija ulazi u isparivač pumpe. Gas koji je preuzeo energiju, kroz sistem cevi ide u kompresor gde rastu pritisak i temperatura. Sledeći korak se dešava u zatvorenom sistemu izmenjivača. Toplota gasa prelazi na sistem za grejanje/hlađenje. Nakon što preda toplotu, gas se vraća na svoju prvobitnu temperaturu i ponovo ide u isparivač kako bi proces počeo ponovo.

Osim što pružaju izuzetan komfor, toplotne pumpe nam mogu obezbediti grejanje tokom zimske sezone, hlađenje u toku letnje sezone, ali I pripremu tople vode tokom cele godine.
Kao izvor energije za svoj rad, toplotne punpe koriste obnovljive izvore energije: vodu, vazduh ili zemlju, pa na osnovu tipa toplotnog izvora koji uređaj koristi razlikujemo tri tipa uređaja:
Toplotne pumpe VAZDUH – VODA
Toplotne pumpe VODA – VODA
Toplotne pumpe ZEMLJA – VODA

EFIKASNOST toplotne pumpe iako zavisi od mnogo faktora, za sve toplotne pumpe zajedničko je da štede do 75% potrebne energije za grejanje u poređenju sa konvencionalnim sistemima za grejanje. Preostalih 25% električne energije koju toplotne pumpe troše rezervisano je za rad elemenata unutar uređaja (kompresora, ventilatora, I dr.).
Šta to zapravo znači? Ukoliko ste do sada za zagrevanje stambenog prostora od 100 kvadrata koristili elektro kotao ili TA peć snage 9 KW kao rezultat u najboljem slučaju dobijali ste 9 KW termalne energije. U slučaju toplotne pumpe za dobijenih 9 KW termalne (grejne) energije trošićete oko 2 KW električne energije, što je 3-5 puta manje.

Kako odabrati adekvatnu toplotnu pumpu?

Sistem toplotnih pumpi neophodno je prilagoditi objektu I potrebama korisnika, jer za dva ista ili slična objekta izbor mogu biti dve potpuno različite toplotne pumpe. Pravilno dimenzionisana toplotna pumpa preduslov je za ujednačen I ekonomičan rad. Ukoliko nije pravilno dimenzionisan sistem on može raditi protiv vas. Zato je važno da savete vezane za odabir vrste toplotne pumpe ne tražite na pretraživačima, kod komšija I dobronamernika iz kraja, već kod proverenih stručnjaka, ljudi koji su u toj praksi I koji vam mogu dati pravi savet.
Toplotne pumpe su investicija sa visokim početnim ulaganjima koja dokazuje da više na duže staze znači manje. Iako zahtevaju visoka početna ulaganja, na duže staze mogu doneti ogromnu uštedu.