+381 69 19 94 959 | info@grejnisistemi.com

Ferroli Omnia S 3.2 R32 Split

729.240,00 RSD
Please select a variant above.
Opis

Nova gama toplotnih pumpi sa punim inverterskim split sistemom i ekološkim rashladnim sredstvom R32. Sastoji od spoljne jedinice koja sadrži najvažnije elemente rashladnog kruga, od kompresora do izmenjivača toplote sa vazdušne strane, koji se povezuje sa cevima rashladnog sredstva do unutrašnje jedinice. Unutrašnja jedinica, s druge strane, sadrži glavne komponente vodenog kruga generatora toplote, sa predinstaliranim komponentama, kao što su visokoefikasna cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda, kako bi se omogućila sigurna, brza i praktična instalacija. Standardno se isporučuje sa električnim grejačem od 3 kV za monofazne modele i 6kV za trofazne modele. Instaliranje split sistema takođe nudi neospornu prednost izbegavanja problema smrzavanja, čak i na najnižim temperaturama (do -25 ° C) čak i u odsustvu električne energije. Sve jedinice zadovoljavaju najekstremnije zimske/letnje potrebe za grejanjem/hlađenjem sa kapacitetom za proizvodnju tople vode do 65 ° C, što ih čini idealnim za praktično sve sisteme grejanja, bez obzira da li su panelni, sa ventilator konvektorima ili radijatorima, uključujući proizvodnju potrošne tople vode (PTV) preko spoljašnjeg bojlera. Ferrolijev novi dizajn sa punim inverterom koristi DC invertersku modulaciju na tri glavne komponente mašine koje troše energiju, tj. kompresor, ventilator i cirkulacionu pumpu. Ovo omogućava modulaciju distribuiranog kapaciteta finim praćenjem toplotnog opterećenja, omogućavajući tako veoma visoku energetsku efikasnost i važnu uštedu za krajnjeg korisnika. Na taj način, Ferrolijev dizajn sa punim inverterom smanjuje udarnu struju, izbegavajući fluktuacije električne mreže, čime se poboljšava radni vek komponenti. Nivoi buke su među najnižim u na tržištu, a može se koristiti ili kao samostalan ili kao uređaj integrisan sa drugim izvorima toplote. Sve jedinice se isporučuju sa temperaturnom sondom za bojler PTV i sondom za temperaturu spoljnog vazduha (prethodno montiranu na spoljnoj jedinici).