+381 69 19 94 959 | info@grejnisistemi.com

Computherm Q8 RF (Sobni termostat)

10.290,00 RSD
Opis

Programabilni, digitalni sobni termostat sa radiofrekvencijom za više zona grejanja

Osnovni paket uređaja sadrži dva termostata i jedan prijemnik. Po potrebi, uređaj se može proširiti sa još dva termostata i sa konektorom koji se upravlja radiofrekventnim termostatom - tipa COMPUTHERM Q1 RX.
Prijemnik prima signale uključenja i isključenja sa termostata, upravlja kotlom i daje komandni signal za otvaranje i zatvaranje zonskih ventila grejanja (1 zona po termostatu, ukupno maksimalno 4 zone, mogućnost opterećenja po zonama 230V AC /maks. 2A / 0,5A induktivno).
Kontakt između termostata i prijemnika se održava radio-frekvencijama, te nije potrebno instaliranje kablova između termostata i kotla.
Termostat može se slobodno premeštati unutar dometa. Veza sa kotlom se obezbeđuje radio-frekvencijama. Nesmetani rad garantuje sopstveni sigurnosni kod